Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 04. decembra 2000

Môj príbytok bude u nich, ja budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. Mnohým ľuďom sa zdá, že svet je prázdny, že Boh nie je prítomný. Niektorí dokonca hovoria, že ani neexistuje. A predsa je pravda iná. Boh má svoj stánok uprostred ľudí. Vybudoval Ho v Kristu a skrze Krista. Kto verí v Ježiša Krista, kto Ho prijíma, ten vidí, rozumie, má účasť. Ten prežíva úžasnú, oslobodzujúcu, život dávajúcu Božiu prítomnosť. Aby sme to mohli porozumieť, Pán Boh to urobil ešte jednoduchšie. Dal vybudovať po celej zemi viditeľné stánky, viditeľné znamenia svojej prítomnosti. Chrámy, kostoly, modlitebne, kde sa ľud Boží zhromažďuje a prežíva Božiu prítomnosť. Dôležité je len jedno, aby sme patrili k Jeho ľudu, cez vieru v Ježiša Krista. Pán Boh je prítomný, to je i pre dnešný deň naša nádej a sila. On je medzi nami, všetko nech v nás zmĺkne, pred Ním sa skláňa v pokore.