Slovak Czech English German Polish

Utorok, 05. decembra 2000

Večne pamätá na svoju zmluvu, na slovo, ktoré dal tisícu pokolení. Kde je naša vernosť? Otcovia a matky aspoň napĺňali chrámy. My ich skôr vyprázdňujeme a mnohé z našich detí už sa nevedia ani pomodliť. Naša nevernosť nás desí. Sklamali sme, zlyhali ako kresťania. Mali sme jasne svedčiť, doma i vonku, ale naše svedectvo je v mnohých prípadoch slabé, nevýrazné. Ale On je verný. Taký verný, že svojho Syna poslal na svet. Taký verný, že v Kristu nás obnovuje, z neverných robí vernými, vracia nám, čo sme dávno stratili. Z nás, neschopných vernosti, si tvorí nový ľud. Kristus prichádza, aby spasil, čo bolo zahynulo. To je evanjelium, radostná zvesť. Adventná radosť je radosť z novoty života v Kristovi, skrze Krista. On nás i pre dnešný deň urobí schopnými vernosti, ak Jemu zveríme svoj život.