Slovak Czech English German Polish

Streda, 06. decembra 2000

Utíš sa pred Hospodinom, vytrvalo ho očakávaj. Hlavnou myšlienkou adventu je očakávanie potešenia. To je zaiste aj hlavná myšlienka celého nášho života. Očakávame nejakým spôsobom potešenie. Deti čakajú vianočné prázdniny a darčeky, dospelí možno chvíľu stretnutia, uvoľnenia, všetci spoločne očakávame NIEČO. Nevieme to možno ani vypovedať, len to rozochvieva naše srdcia túžbou. Že sa predsa všetko obráti k lepšiemu. To chvenie v nás pôsobí prichádzajúci Kristus, ten najväčší Boží dar. To chvenie očakávania v nás pôsobí Duch Svätý. Svet má skutočne pred sebou nádej. Napriek všetkému. Jedinú nádej. Veľmi veľkú nádej – v Kristovi. Spočítajme si dnes, čo vlastne očakávame. Nasmerujme svoje očakávanie Simeonovým smerom.