Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 07. decembra 2000

Milujte pravdu a pokoj! Pravda a pokoj, to sú dve veľké svetlá na oblohe života. Zdá sa, že neustále hasnú. Svet upadá do čoraz hlbšej tmy. Je čoraz menej pravdy a pokoja. Cítime sa čoraz neistejší, smutnejší. Advent rozpráva o niekom, kto prišiel rozsvietiť svetlá. Svetlá, ktoré by osvietili svet, svetlá, ktoré osvecujú ľudskú dušu. Veriaci má aj uprostred temnôt sveta svetlo v duši, veď Kristus je naozaj svetlo sveta. Každé bohoslužby, najmä tie adventné večerné, sú dobrou príležitosťou, keď sa nám to svetlo v duši nanovo rozhorí, rozosvieti. Každé spoločenstvo pri Slove Božom osvecuje. Určite nám i dnes zasvieti nejakým spôsobom.