Slovak Czech English German Polish

Piatok, 08. decembra 2000

Beda tomu, kto sa háda so svojím Tvorcom, hoci je črepom medzi hlinenými črepmi! Či povie hlina hrnčiarovi: Čo robíš, tvoje dielo nemá ceny? Láska je viac ako poznanie. Niektorí ľudia chcú prísť k Bohu poznaním. Rozumom. Múdrosťou, skúmaním. Niektorí sa dokonca so svojim Tvorcom hádajú, že neurobil všetko tak, ako mal. Iní zase vyhlasujú, že už poznajú dokonale a povyšujú sa nad iných. Apoštol Ján to napísal najmä v 4. kapitole prvého listu výstižne: „Kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska.“ To, čo bezpečne o Bohu vieme, je skutočnosť, že On je láska. Podstata, prameň, skutočnosť lásky. A vieme aj to, že On o lásku usiluje, že lásku vo svete presadzuje. Šťastní sú tí, ktorí sa dotkli Jeho lásky a ona zaznela v nich.