Slovak Czech English German Polish

Sobota, 09. decembra 2000

Kto uveril našej zvesti a na kom bol vyjavený zásah Hospodinov? „To vám bol kazateľ, čo dnes kázal v našom kostole. Išla som na ňom oči nechať. A ten hlas. Tie slová, a tá múdrosť. Ten náš sa s ním nemôže ani porovnať.“ Taký rozhovor mohol odznieť v hociktorom z našich zborov, ale mohol odznieť aj v Korinte (1Kor 1,12-13). Apollo bol výrečný rečník, apoštol Pavel sa nemohol s ním porovnať. Ale tu musíme zbystriť pozornosť. Pán Boh sa nezjavuje cez ľudskú múdrosť, ani cez reklamu, ani cez spôsoby tohto sveta. On sa zjavuje a pôsobí skrze svojho Ducha. On si nevolí podľa zjavu, ale podľa srdca. Nie podľa vyberaných slov a múdrosti, ale podľa úprimnosti. Vyberané slová a múdrosti sú často falošné. Nepozerajme sa príliš na kazateľa, ale poddávajme sa Duchu a Jeho moci. Boh má iné spôsoby, ako tento svet.