Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 10. decembra 2000

Zachraňuj tých, ktorých vedú na smrť, a ušetri tých, ktorí sa tackajú na popravisko. Ak povieš: Nevedeli sme o tom - Ten, kto skúma srdcia, Ten to pozoruje. Dnes Písmo smeruje náš pohľad na blížneho, na človeka vedľa nás. Dokonca na tých najbiednejších, ktorých už odsúdili všetci, aj svetské súdy, aj súdy ľudí. Na tých, nad ktorými si už možno aj ty mávol rukou a povedal: Dobre mu tak, mal byť iný. Písmo upriamuje našu pozornosť práve na tých stratených, tackajúcich sa a tvrdí, že to sú tiež naši bratia a sestry. Dokonca nás dnes Písmo upozorňuje, že ak nie sme schopní milovať brata, nie sme schopní milovať ani Boha. Poobzerajme sa dnes okolo seba na všetkých tých „tackajúcich sa“, na tých „vedených a zvedených“. Nech sa zobudí naša láska k nim. Urobme pre nich niečo dnes. Boh pozoruje tvoje správanie k blížnemu.