Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 11. decembra 2000

Kto som ja, Hospodine Pane, a čo je môj dom, že si ma doviedol až sem? Loď Titanic bola pomenovaná podľa antických obrov – titanov. Obrovské rozmery lode a jej vybavenia viedli k presvedčeniu, že je nepotopiteľná. Zdala sa byť symbolom ľudskej schopnosti tvoriť obdivuhodné diela. Niektorých to viedlo k pýche a k vzbure i voči Bohu. Vraj robotníci na bok lode pod ponorom napísali: No God! Nepotrebujem Boha. Boh si práve túto pýchu použil, aby ukázal jej následky a pád. Keby nebol kapitán taký pyšný na odolnosť lode, dbal by na varujúce správy, že sa približujú ľadovce. Konštruktéri by vybavili loď dostatočným počtom záchranných člnov. Keby nevládla pýcha, asi by pasažieri neboli takého zloženia: Boháči dávajúci na obdiv svoje bohatstvo, pretekajúci sa v ukazovaní zlata, striebra, drahokamov. Mnoho z toho bohatstva je teraz na dne mora. Pána Boha provokujeme svojou pýchou k trestu. – Bola už zlomená naša pýcha? Zmýšľame skromne ako Dávid a Pavel? Vidíme za našimi úspechmi Pána Boha a ďakujeme Mu?