Slovak Czech English German Polish

Utorok, 12. decembra 2000

Svojím poznaním môj spravodlivý sluha dá spravodlivosť mnohým a ich neprávosti sám vezme na seba. Boží osvedčený pracovník Moody chcel znázorniť lásku i k nepriateľom. Vykresľuje Ježišovu lásku a podáva to vo forme rozhovoru Petra a vzkrieseného Pána. Peter sa spytuje: Je to skutočne Tvoja vôľa, aby sme kázali evanjelium všetkým ľuďom? Aj tým hriešnikom, čo Ti spôsobovali utrpenie? Áno Peter, – odpovedal Pán, tým najprv zvestujte evanjelium. Vyhľadajte oného muža, čo mi napľuval do tváre. Povedzte mu, že mu odpúšťam. Nájdite muža, ktorý mi vtláčal do čela tŕňovú korunu. Povedzte mu, že v mojom kráľovstve mám pre neho pripravenú korunu, keď prijme spasenie. Nájdite muža, ktorý mi vzal z ruky trstinu a bil ma ňou. Ja mu chcem dať berlu a on má sedieť na mojom tróne. Hľadajte muža, ktorý ma bil po tvári. Povedzte mu, že moja krv očisťuje od každého hriechu a bola vyliata aj za neho. Vyhľadajte vojaka, ktorý mi kopijou prebodol bok. Povedzte mu, že je ešte kratšia cesta do môjho srdca, cez lásku. – Poznáš túto cestu? Našiel si Spasiteľa a prijal Jeho odpúšťajúcu lásku?