Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 14. decembra 2000

Nech je Hospodin, náš Boh, s nami, ako býval s našimi otcami. Mnoho svedkov viery žilo pred nami, mnoho ich žije v súčasnosti. Môžeme byť posmelení, že nie sme sami. Koľko vzácnych mužov i žien prežilo život Jeho svedkov a Pán sa k nim priznal. Aké hrdinské skutky vykonali misionári, keď niesli evanjelium do ešte nezasiahnutých končín! Ani si nevieme predstaviť, čomu museli vzdorovať a akú veľkú lásku museli mať k Pánovi, aby sa diela nevzdali. Koľkí svedkovia sa dokázali zase v kresťanských krajinách na prehĺbení viery plytkých kresťanov. Tak sa hovorí o kazateľovi, ktorý bol zapálený láskou k chudobným a snažil sa pre nich niečo vykonať. Zbieral milodary nielen v kostole, ale i v hostincoch. Tak prišiel k jednému mužovi, ktorý sa pohoršil, že sa od neho žiadajú peniaze a napľul mu do tváre. Kazateľ si pokojne zotrel slinu z tváre a povedal: „To bolo pre mňa a čo dáte pre mojich chudobných?“ Táto pokora zlomila aj toho hrabivého drzáňa a vysypal mu do klobúka celý obsah peňaženky. – Môže aj teba Pán použiť na rozšírenie známosti o Ňom a budovanie Jeho kráľovstva a to aj v ťažkých podmienkach?