Slovak Czech English German Polish

Utorok, 19. decembra 2000

Ty si Boh, ktorý robí divy! Svoju moc si dal poznať národom. Pred nedávnom som čítala článok o najnovších výskumoch vesmíru. Celý jeden odstavec bol určený len na vysvetlenie jednotiek, akými sa meria vzdialenosť a rýchlosť jednotlivých častí vesmíru. V porovnaní s týmito údajmi si človek pripadá ako nič. Naplnilo ma to ohromným pocitom bázne pred Stvoriteľom. Keď On stojí za stvorením tohto nádherného a predivného sveta, aký musí byť On sám vo svojom majestáte a sláve? Túto otázku by sme si mali klásť, keď sa pozeráme okolo seba a vidíme to nádherné a dokonalé Božie dielo. Ono nás má však upozorňovať aj na to, že my ľudia budeme niesť raz zodpovednosť za prežitý život pred Bohom, naším Stvoriteľom. So svojimi možnosťami a hriechom by sme neobstáli. Vďaka, že Pán Boh svoju spravodlivosť nepoužíva len na to, aby nás odsúdil, ale ponúka nám milosť v svojom Synovi.