Slovak Czech English German Polish

Streda, 20. decembra 2000

Bázeň pred Hospodinom je pokladom Sionu. Nepáči sa mi, keď rodičia robia pre deti z Pána Boha „strašiaka“. Zrejme tak chcú zaplniť medzery, keď sami nezvládajú výchovu a ich rodičovská autorita je slabá. Napriek tomu je dôležité, aby sme si už od malička uvedomovali, že žijeme z Božej vôle, lebo nás má Pán Boh rád a Jemu sme za svoj život aj zodpovední. Nie je to slepý a ničivý strach pred Bohom ako žandárom. Ide tu o to, aby sa z našej strany vytvoril vzťah lásky a zodpovednosti pred Bohom a aby to určovalo naše konanie. Nezabúdajme na to aj dnešný deň. Je tu Pán Boh, ktorý nás má rád a ktorému sa budeme zodpovedať za náš život. Ak sa budeme týmto krédom riadiť, bude to ozajstný poklad pre náš život, neotrasiteľná devíza, ktorá nám prinesie zisk a Božie požehnanie pre dočasný i večný život.