Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 21. decembra 2000

Obkľučuješ ma zo všetkých strán, svoju ruku kladieš na mňa. Keď vojaci obkľučujú nepriateľské mesto, je to predzvesť, že sa blíži hotová skaza. Niet úniku, niet záchrany. Tieto slová však hovoria o inom „obkľúčení“. Možno sa niekomu zdá toto Božie obkľúčenie Jeho všadeprítomnosťou, vševedúcnosťou, všemocnosťou stiesňujúce a hrozivé. Pre nás sú však tieto slová o Božej blízkosti tým najkrajším vyjadrením Božieho záujmu a lásky voči nám. Sú pre nás uistením, ktoré nás hreje a povzbudzuje, dvíha a lieči, dáva nádej a istotu, milosť a pokoj. Nie je to zovretie despotu a zhubcu, ale objatie milujúceho Otca nebeského. Preto aj dnešný deň môže naše srdce napĺňať pokoj. Veď Pán Boh nám ponúka svoju milosť a ani jedna sekunda nášho života nie je bez Jeho záujmu o nás. Je len na nás, aby sme aj dnes do toho objatia utekali a poddávali sa.