Slovak Czech English German Polish

Sobota, 23. decembra 2000

Hospodine, ty si ma preskúmal a poznáš ma. Ty vieš o mne či si sadám, či vstávam, aj môj zámer vopred poznáš. Vo svojich duchovných a duševných zápasoch Martin Luther zakúsil, že hryzúce svedomie môže byť aj dobrým nástrojom diabla. Cez obviňujúce spomienky, zlé skúsenosti, pocity viny nás pokušiteľ môže nahlodávať a spochybňovať. Natíska nám otázky: Či ozaj obstojím pred Bohom? Môže ma Pán Boh milovať a prijať? Odpustí mi Pán Boh? Má zmysel veriť? Je môj život zmysluplný? Takéto otázky je potrebné si klásť a zamýšľať sa nad nimi. Ak však tieto chvíľky využije pokušiteľ, nevedú vždy ku pokániu, ktoré prináša dobré ovocie, ale privádzajú do začarovaného kruhu depresie a neistoty. Tá nás iba vysiľuje a ničí. Nie my máme krízu, ale kríza má nás - a to plne vo svojej moci. Pokušiteľ zatieňuje náš pohľad na Boha a okráda nás o posilnenie z Jeho slova. Preto, ak je naše svedomie zneistené a srdce rozrušené, obracajme sa s dôverou na nášho Pána! Prosme o posilnenie viery a nádeje. Veď On je vo svojej láske k nám väčší ako naša hriešnosť a nedostatočnosť. To nech je pre nás pevnou istotou v čase duchovných búrok.