Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 24. decembra 2000

Naša duša očakáva Hospodina, on je naša pomoc a náš štít. „Zlatá“ nedeľa odložila svoje pozlátko konzumu a odovzdala svoje hlboké posolstvo o radosti hodinám štedrosti ľudských citov a vzrušujúcemu radostnému očakávaniu malých i veľkých, mladých i starých. Harmónia vrcholov dnešného dňa ukazuje, že skutočné svätenie nedele i sviatkov zachránime a objavíme len tým, že ich odbremeníme. Iba to, čo je spojené s duchom obživuje. Sviatky bez duchovnej náplne sú maratónom jedla, konzumu. Ponúkajú nám možnosť nájsť si čas na modlitbu, rozjímanie, dobrú knihu, na prehĺbenie svojej viery. Ježiš má pre každého jedného z nás osobitný darček. Je to nad ľudské sily uprostred zhonu venovať Mu pár vzácnych minút, skutočne zlatých, vydolovaných z hlušiny márnivosti? V stíšení očakávania môžeme artikulovať otázku: Čo mi môže dať Narodený a čo mi chce dať? Dávať môže len ten, kto niečo má. Ťažisko sviatkov je v duchovnej obnove. Bez tejto obnovy sú akékoľvek veľké materiálne dary stále malé. Neprinášajú pokoj a ozajstnú radosť. Aj tým malým deťom rýchle zovšednejú. Duchovne prežité sviatky sú ako svetlá majáka, ktoré svietia od detstva až do staroby. Nezáleží na tom, aby sa nám plnili všetky plány, predsavzatia. Zo svojich úspechov máme často len malú radosť a naši blížni len malý úžitok. Plnohodnotný a šťastný život má jednu podmienku – bohaté a šľachetné srdce, ktoré žije Božou láskou a z milosrdenstva nášho Pána Ježiša Krista.