Slovak Czech English German Polish

Sobota, 30. decembra 2000

Hospodin je sila svojho ľudu. Počas jedného rozhovoru na tému o potrebe poznania a uplatnenia evanjelia, respektíve jeho zbytočnosti, mi jeden prítomný postavil otázku: „Nemyslíte si, že bolo úplne zbytočné dvetisíc rokov zvestovať evanjelium – pozývať k láske a porozumeniu, keď sme ešte aj dnes svedkami, že sa ľudia nenávidia, navzájom si ubližujú, vraždia, či sa okrádajú?“ Áno. Na prvý pohľad a počutie je to otázka veľmi trefná a hádam aj opodstatnená. Odpovedal som protiotázkou: „A viete si predstaviť dnešný svet, keby evanjelium nebolo bývalo zvestované celú tú dobu? Či by vôbec dnes už tento svet existoval?“ Evanjelium bolo a trvalo zostáva vnútornou silou pre záchranu sveta, je trvalou nádejou a to určite aj pre tých, ktorí si myslia, že je zbytočné. Práve takýmto ľuďom ho treba prezentovať ako lásku, ako uzmierenie nôh na cesty pokoja a určite zmenia postoj a evanjelium prehovorí aj cez ich životy.