Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 31. decembra 2000

Bože, ty poznáš moju nerozumnosť, nie sú ti skryté moje previnenia. Každý ľudský život a každý okamih zo života sú chvíľočkou Svätých dejín Božieho ľudu. Tak aj každá, čo ako malá, osobná či spoločenská udalosť odohráva sa vo vnútri najväčšej udalosti dejín, ktorou je Boží príchod v Ježišovi Kristovi. A zasa každá udalosť svojím obsahom hovorí o jej aktérovi – o mne i o tebe, milý brat, sestra – chváli, alebo žaluje. A počas roka sa udeje množstvo všelijakých udalostí a tie svedčia. Vedomie, že nič a nikto nemôže uniknúť prehodnoteniu darovanej mu chvíle zo Svätých dejín – či v nej zveľadil hrivny, či bol svetlom a soľou, či mal rád – núti aj na sklonku tohto roka vyznať:„ ...nie sú Ti skryté moje previnenia..., odpusť nám hriechy a očisti nás.“ To však nie ako skrytú vypočítavosť, lež ako vieru, že Hospodin je milostivý a ľútostivý, zhovievavý a bohatý v milosti. Lebo už zajtra budeme potrebovať nový elán a nové istoty, že Pán je pri nás a zostane pri nás aj v novej chvíli, danej nám zo Svätých dejín.