Slovak Czech English German Polish

Január

Piatok, 01. januára 2010

Mudrci opovrhli slovom Hospodinovým, na čo im bude ich múdrosť?

Čítať ďalej: Piatok, 01. januára 2010

Sobota, 02. januára 2010

Hospodin je Kráľom! Plesaj, zem, nech sa radujú mnohé ostrovy!

Čítať ďalej: Sobota, 02. januára 2010

Nedeľa, 03. januára 2010

Keď sa naješ a nasýtiš, postavíš si krásne domy a budeš bývať v nich. Nech potom nespyšnie tvoje srdce, nezabudni na Hospodina, svojho Boha.

Čítať ďalej: Nedeľa, 03. januára 2010

Pondelok, 04. januára 2010

Prídem zhromaždiť všetky národy a jazyky. Prídu a uvidia moju slávu.

Čítať ďalej: Pondelok, 04. januára 2010

Utorok, 05. januára 2010

Boh, Hospodin, hovorí a oslovuje zem od slnka východu až k jeho západu.

Čítať ďalej: Utorok, 05. januára 2010

Streda, 06. januára 2010

Hospodin, váš Boh, bude vás skúšať, aby spoznal, či milujete Hospodina, svojho Boha, celým srdcom a celou dušou.

Čítať ďalej: Streda, 06. januára 2010

Štvrtok, 07. januára 2010

Boh činí veľké veci, ktoré nechápeme.

Čítať ďalej: Štvrtok, 07. januára 2010

Piatok, 08. januára 2010

Milovať budeš Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou silou.

Čítať ďalej: Piatok, 08. januára 2010

Sobota, 09. januára 2010

Výrok Hospodina, Pána, ktorý zhromažďuje roztratených Izraela: K jeho zhromaždeným zhromaždím mu ešte ďalších.

Čítať ďalej: Sobota, 09. januára 2010

Nedeľa, 10. januára 2010

Čím sa odmením Hospodinovi za všetky Jeho dobrodenia voči mne?

Čítať ďalej: Nedeľa, 10. januára 2010