Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 03. januára 2010

Keď sa naješ a nasýtiš, postavíš si krásne domy a budeš bývať v nich. Nech potom nespyšnie tvoje srdce, nezabudni na Hospodina, svojho Boha. Je ťažké predstaviť si závažnejšie dôsledky než tie, ktoré má viera v Božiu pravdu alebo odmietnutie Božej pravdy. Nejde o hlbokú rozpravu o tom, čo pravda je a čo nie. V hre je niečo viac. Ide o život v živote, ktorý príde, ale aj ten ktorý prežívame na tejto Zemi. Dnes je moderné hovoriť o „kvalite života“. Nepoznám človeka, ktorý by nechcel žiť práve takýto život. Aká je teda realita, aké máme možnosti? Je neuveriteľne nádherné, že v dnešné nedeľné ráno sa môžeme s perspektívou pozrieť do budúcnosti a že počujeme a vidíme, čo nám hovorí náš Boh. Život je v Jeho Synovi. Život s perspektívou – to je život so vzkrieseným Pánom Ježišom Kristom. C. S. Lewis: „Predstava, že dobrý život možno dosiahnuť bez Krista, je založená na dvojakej chybe. Po prvé, nie sme toho schopní a po druhé, ak ‚dobrý život‘ staviame za svoj konečný cieľ, minuli sme základný zmyslel svojej existencie.“