Slovak Czech English German Polish

Utorok, 05. januára 2010

Boh, Hospodin, hovorí a oslovuje zem od slnka východu až k jeho západu. Pred rokmi, bolo to ešte v totalitnom režime, STV vysielala reláciu na pokračovanie pod názvom „Zoznámte sa prosím!“. Muži a ženy, ktorí sa predtým nikdy nevideli, nič o sebe nevedeli, neraz po osobnom stretnutí skončili pred oltárom. Rovnako zaujímavé je počúvať o tom, ako sa ľudia zoznámili s Ježišom Kristom. Ľudia, ktorí o Ježišovi nič nevedeli a ani nič nechceli vedieť, sa v jedinej chvíli po stretnutí s Ním skrze zvestované Slovo stali Jeho nasledovníkmi. Odpovede na otázku o takomto stretnutí by sme mohli rozdeliť do štyroch skupín. Prvú skupinu by tvorili ľudia, ktorí sa zoznámili s Kristom vďaka nejakému kazateľovi (Ondrej a Ján). Druhú skupinu by tvorili ľudia, ktorí majú vo svojom príbuzenstve niekoho, kto je kresťan a upozornil ich na Krista alebo ich k Nemu priviedol (Šimon). Tretiu skupinu by tvorili ľudia, ktorí sa s Ježišom nezoznámili sprostredkovane, ale priamo. Začalo to možno nejakým vnútorným nepokojom, hladom duše, túžbou po naplnení tých najhlbších potrieb ľudského srdca a títo ľudia zo začiatku ani netušili, čo im chýba a po čom ich srdcia túžili (Filip). A štvrtú skupinu tvoria ľudia, ktorým sa do rúk dostala Biblia. Možno vyrástli v náboženskom prostredí alebo im ju niekto daroval, čítali ju a všetkému ani nerozumeli a ani neverili, ale potom sa možno objavil nejaký priateľ (Natanael). Sú rôzne spôsoby, akými sa ľudia stretli a zoznámili s Kristom, ale to je len jedna strana mince. Tá druhá strana, ktorú tiež ukazuje náš text, je Božia strana. Tá hovorí o tom, ako Kristus jednal s týmito ľuďmi, ako On postupoval pri stretnutí s nimi. Kristus je Ten, ktorý nás pozýva. Často začína otázkou: Čo hľadáš? (v. 38).