Slovak Czech English German Polish

Streda, 06. januára 2010

Hospodin, váš Boh, bude vás skúšať, aby spoznal, či milujete Hospodina, svojho Boha, celým srdcom a celou dušou. Čoraz viac ľudí má problémy s ezoterikou. Prečo? Hľadajú duchovné tajomstvá. Tajomstvá, ktoré sú určené pre nejakú duchovnú elitu. Vďaka Bohu, to neplatí o kresťanstve. Som vďačný Bohu, že nepotrebuje moje objaviteľské schopnosti. Tajomstvá sú otvorené. Boh ich zjavil. Moje hriešne „ja“ je zmätené Jeho milosťou. Tajomstvo je spojené s evanjeliom a to je zachraňujúce. Evanjelium – dynamis – moc, ktorá mení svet. Moc, ktorou svet tak pohŕda. Tajomstvo, ktoré nie je patentované, ale verejne prístupné. Tajomstvo pred ktorým ustupuje tma, aby svetlo ožiarilo aj to, čo chcem skryť.