Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 07. januára 2010

Boh činí veľké veci, ktoré nechápeme. Druhá kapitola evanjelia Jána hovorí o tom, že príchod Pána Ježiša Krista vlastne znamenal koniec náboženstva. Kristus prevýšil nielen židovské náboženstvo, ale všetky náboženstva, a tým ich urobil zbytočnými. Jeho príchod znamená koniec starej éry a začiatok novej. A čo je to staré, čo končí a čo je to nové, čo sa začína? Nádoby s vodou slúžili na obradné očisťovanie a tieto nádoby s vodou symbolizujú vlastne Mojžišov zákon, staré náboženstvo. Víno, ktoré Kristus stvoril práve z tejto vody symbolizuje novú éru: evanjelium. Prvé znamenie teda hovorí: obdobie Mojžišovho zákona sa so všetkými obradmi končí a práve sa začína obdobie evanjelia s jeho milosťou. Nová éra sa začína pozvaním Krista. Ľudia Ho dnes často pozývajú len k smrteľnej posteli, nie k svadobnému stolu. Volajú Ho vtedy, keď prežívajú trápenie, nie vtedy, keď prežívajú radosť. Ak sa však bojíme, že by Jeho prítomnosť rušila našu radosť, potom je tá naša radosť veľmi pochybná vec. Môže byť Kristus pri každej radosti tvojho života? Tie naše zásoby, z ktorých chceme žiť a čerpať sa nám rýchlo minú; len On môže naplniť prázdne nádoby nášho života. Kristus neprišiel s pochmúrnym kostolným náboženstvom. On prišiel s evanjeliom ako s radostnou zvesťou, ktorou chce premeniť celý náš život. On nás neprišiel pripraviť o radosť zo života. Naopak, On nám priniesol pravú radosť v živote. Jedinú radosť, ktorú Kristus človeku berie, je radosť z hriechu. No nijaký obrad, nijaké množstvo vody nás nezbaví hriechu, ani naše srdcia a naše svedomie nezbaví špiny. Prečo sa teda mnohí ľudia stále držia náboženských obradov miesto toho, aby prišli k evanjeliu, k radosti a odpusteniu? Je to preto, že človek nechce stáť pred Bohom ako žobrák odkázaný na milosť a odpustenie. Neboj sa byť žobrák, evanjelium ťa urobí bohatým.