Slovak Czech English German Polish

Sobota, 09. januára 2010

Výrok Hospodina, Pána, ktorý zhromažďuje roztratených Izraela: K jeho zhromaždeným zhromaždím mu ešte ďalších. V Novej Zmluve je to niečo, čo dáva Boh. Znovuzrodenie si nemôžeme spôsobiť sami. Znovuzrodenie – nech je už opísané akokoľvek, je Božou aktivitou v nás, v ktorej nie sme činní my, ale skôr prijímateľmi. A prečo potom Pán Ježiš hovorí: „Treba sa vám znovu narodiť“? Aj chromému prikázal, aby chodil. No neznamená to, že chromý sa sám uzdravil. Slepému prikázal, aby videl, mŕtvemu, aby ožil. To však neznamená, že oni sami si vrátili zrak a zo svojej moci a svojich schopností znovu ožili. Zisťujeme totiž, že jediná vec, ktorá je tak veľmi potrebná, je zároveň takmer jedinou, ktorú si nemôžeme spôsobiť sami… Prečo je znovuzrodenie nevyhnutné? Ľudská prirodzenosť je bezmocná na to, aby sa dopracovala k duchovnému životu. Človek je bezmocný. A skôr, či neskôr kapituluje. To, čo robí Kristus je, že nás chce a môže meniť. Premena je celková. No nie je to ešte dokonalosť. Je to len nové smerovanie. Preto nežiadajme ani jeden od druhého v manželstve, rodine, cirkvi, či zbore dokonalosť, iba zmenu smerovania: od náboženstva k evanjeliu Ježiša Krista!