Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 10. januára 2010

Čím sa odmením Hospodinovi za všetky Jeho dobrodenia voči mne? V živote veriaceho človeka prichádza chvíľa, kedy sa pýta: Ako by som mohol čo najlepšie slúžiť Pánu Bohu? Ako by som mohol čo najlepšie využiť pre Božiu vec všetko, čo viem a čo mám? Kde je moje miesto v cirkevnom zbore, v cirkvi? Pred seba si staviame ciele a chceme vykonať úžasne veľké dielo. Chceli by sme byť minimálne ako kráľ Dávid, Šalamún alebo ako apoštol Pavel. Myslíme si, že „my“ vieme, ako to má všetko vyzerať a ako sa to má robiť. Skôr než začneme alebo budeme ďalej pokračovať ako Boží služobníci, dajme si poradiť slovom Písma Svätého, kde apoštol hovorí, že naša služba má byť rozumná, to znamená konaná nie len citom, ale aj rozumom. Rozumom, ktorý premieňa a obnovuje Duch Boží. Ďalej máme konať to, čo je Božia vôľa, nie naša. K tomu všetkému je potrebné ešte pridať skromnosť. Teda nie vykrikovať a poukazovať na druhých ako to oni nevedia. Ale v tichosti a pokore vykonať to, čo cirkevný zbor potrebuje. Ľudia si to možno nevšimnú, ale Boh to vidí. On vidí všetko. Prajem hojnosť Božieho požehnania!