Slovak Czech English German Polish

Február

Pondelok, 01. februára 2010

Vyvyšovať Ťa budem, Hospodine, lebo si ma vytiahol z hlbín.

Register to read more...

Utorok, 02. februára 2010

Potom budú hľadieť na mňa, ktorého prebodli.

Register to read more...

Streda, 03. februára 2010

Nuž, kde máš bohov, ktorých si si spravil? Nech vstanú, ak ťa môžu zachrániť v čase tvojej biedy.

Register to read more...

Štvrtok, 04. februára 2010

Potrestám vás, podľa ovocia vašich skutkov – znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Piatok, 05. februára 2010

Od lona matky mojej Ty si môj Boh!

Register to read more...

Sobota, 06. februára 2010

Radovať sa budem v Hospodinovi, nech moja duša jasá v mojom Bohu, lebo odel rúchom spásy, zahalil ma plášťom spravodlivosti.

Register to read more...

Nedeľa, 07. februára 2010

Bože, zemou si zatriasol a rozštiepil si ju; zaceľ jej trhliny, lebo sa kláti.

Register to read more...

Pondelok, 08. februára 2010

Ja som Boh. I naďalej som ten istý a z mojej ruky nikto nevytrhne; kto ju odvráti, keď ja konám!

Register to read more...

Utorok, 09. februára 2010

Riekol Hospodin: Odpustil som podľa tvojich slov!

Register to read more...

Streda, 10. februára 2010

Prisluhovanie spravodlivosti a práva Hospodinovi sa páči väčšmi ako obeť.

Register to read more...

KALENDÁR