Slovak Czech English German Polish

Február

Pondelok, 01. februára 2010

Vyvyšovať Ťa budem, Hospodine, lebo si ma vytiahol z hlbín.

Čítať ďalej: Pondelok, 01. februára 2010

Utorok, 02. februára 2010

Potom budú hľadieť na mňa, ktorého prebodli.

Čítať ďalej: Utorok, 02. februára 2010

Streda, 03. februára 2010

Nuž, kde máš bohov, ktorých si si spravil? Nech vstanú, ak ťa môžu zachrániť v čase tvojej biedy.

Čítať ďalej: Streda, 03. februára 2010

Štvrtok, 04. februára 2010

Potrestám vás, podľa ovocia vašich skutkov – znie výrok Hospodinov.

Čítať ďalej: Štvrtok, 04. februára 2010

Piatok, 05. februára 2010

Od lona matky mojej Ty si môj Boh!

Čítať ďalej: Piatok, 05. februára 2010

Sobota, 06. februára 2010

Radovať sa budem v Hospodinovi, nech moja duša jasá v mojom Bohu, lebo odel rúchom spásy, zahalil ma plášťom spravodlivosti.

Čítať ďalej: Sobota, 06. februára 2010

Nedeľa, 07. februára 2010

Bože, zemou si zatriasol a rozštiepil si ju; zaceľ jej trhliny, lebo sa kláti.

Čítať ďalej: Nedeľa, 07. februára 2010

Pondelok, 08. februára 2010

Ja som Boh. I naďalej som ten istý a z mojej ruky nikto nevytrhne; kto ju odvráti, keď ja konám!

Čítať ďalej: Pondelok, 08. februára 2010

Utorok, 09. februára 2010

Riekol Hospodin: Odpustil som podľa tvojich slov!

Čítať ďalej: Utorok, 09. februára 2010

Streda, 10. februára 2010

Prisluhovanie spravodlivosti a práva Hospodinovi sa páči väčšmi ako obeť.

Čítať ďalej: Streda, 10. februára 2010