Slovak Czech English German Polish

Marec

Pondelok, 01. marca 2010

K modlitbe opustených sa obrátil a nepohrdol ich modlitbou.

Register to read more...

Utorok, 02. marca 2010

Zavlažuješ vrchy zo svojich siení; zem nasýti sa ovocím Tvojich diel.

Register to read more...

Streda, 03. marca 2010

Hospodin riekol: Osobne pôjdem pred tebou a dovediem ťa k odpočinku.

Register to read more...

Štvrtok, 04. marca 2010

Veľký je Hospodin, a všetkej chvály hoden Jeho veľkosť sa nedá vystihnúť.

Register to read more...

Piatok, 05. marca 2010

Nech mi je útechou Tvoja milosť, podľa Tvojej reči svojmu služobníkovi!

Register to read more...

Sobota, 06. marca 2010

Nechcete chodiť radšej v bázni pred naším Bohom, ako byť potupovaní našimi pohanskými nepriateľmi?

Register to read more...

Nedeľa, 07. marca 2010

Ty si Boh, ktorý robí divné veci, svoju moc dal si poznať medzi národmi.

Register to read more...

Pondelok, 08. marca 2010

Aké vzácne sú na vrchoch nohy blahozvestov, ktorí hlásajú pokoj, zvestujú blaho, hlásajú záchranu. Hovoria Sionu: Tvoj Boh je kráľom.

Register to read more...

Utorok, 09. marca 2010

Zjaví sa sláva Hospodinova a každý to naraz uvidí; lebo ústa Hospodinove prehovorili.

Register to read more...

Streda, 10. marca 2010

Nech je vzdialené do nás, že by sme sa búrili proti Hospodinovi a že by sme sa dnes odvrátili od Hospodina.

Register to read more...

KALENDÁR