Slovak Czech English German Polish

Marec

Pondelok, 01. marca 2010

K modlitbe opustených sa obrátil a nepohrdol ich modlitbou.

Čítať ďalej: Pondelok, 01. marca 2010

Utorok, 02. marca 2010

Zavlažuješ vrchy zo svojich siení; zem nasýti sa ovocím Tvojich diel.

Čítať ďalej: Utorok, 02. marca 2010

Streda, 03. marca 2010

Hospodin riekol: Osobne pôjdem pred tebou a dovediem ťa k odpočinku.

Čítať ďalej: Streda, 03. marca 2010

Štvrtok, 04. marca 2010

Veľký je Hospodin, a všetkej chvály hoden Jeho veľkosť sa nedá vystihnúť.

Čítať ďalej: Štvrtok, 04. marca 2010

Piatok, 05. marca 2010

Nech mi je útechou Tvoja milosť, podľa Tvojej reči svojmu služobníkovi!

Čítať ďalej: Piatok, 05. marca 2010

Sobota, 06. marca 2010

Nechcete chodiť radšej v bázni pred naším Bohom, ako byť potupovaní našimi pohanskými nepriateľmi?

Čítať ďalej: Sobota, 06. marca 2010

Nedeľa, 07. marca 2010

Ty si Boh, ktorý robí divné veci, svoju moc dal si poznať medzi národmi.

Čítať ďalej: Nedeľa, 07. marca 2010

Pondelok, 08. marca 2010

Aké vzácne sú na vrchoch nohy blahozvestov, ktorí hlásajú pokoj, zvestujú blaho, hlásajú záchranu. Hovoria Sionu: Tvoj Boh je kráľom.

Čítať ďalej: Pondelok, 08. marca 2010

Utorok, 09. marca 2010

Zjaví sa sláva Hospodinova a každý to naraz uvidí; lebo ústa Hospodinove prehovorili.

Čítať ďalej: Utorok, 09. marca 2010

Streda, 10. marca 2010

Nech je vzdialené do nás, že by sme sa búrili proti Hospodinovi a že by sme sa dnes odvrátili od Hospodina.

Čítať ďalej: Streda, 10. marca 2010