Slovak Czech English German Polish

Apríl

Štvrtok, 01. apríla 2010

Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ochraňuje!

Čítať ďalej: Štvrtok, 01. apríla 2010

Piatok, 02. apríla 2010

Počuj moju modlitbu, ó Hospodine, naslúchaj môjmu volaniu! Nemlč, keď vylievam slzy.

Čítať ďalej: Piatok, 02. apríla 2010

Sobota, 03. apríla 2010

Boh bude súdiť medzi národmi, prekujú svoje meče na pluhové radlice a svoje oštepy na vinárske nože.

Čítať ďalej: Sobota, 03. apríla 2010

Nedeľa, 04. apríla 2010

Dobrorečiť budem Hospodinovi v každom čase, nech je chvála o Ňom neprestajne v mojich ústach.

Čítať ďalej: Nedeľa, 04. apríla 2010

Pondelok, 05. apríla 2010

V Tvojej ruke je, či učiníš niekoho veľkým a mocným.

Čítať ďalej: Pondelok, 05. apríla 2010

Utorok, 06. apríla 2010

Vľúdna odpoveď odvracia prchkosť, ale urážlivé slovo vzbudzuje hnev.

Čítať ďalej: Utorok, 06. apríla 2010

Streda, 07. apríla 2010

Môj Duch ostáva medzi vami, nebojte sa!

Čítať ďalej: Streda, 07. apríla 2010

Štvrtok, 08. apríla 2010

Ó Hospodine, prečo stojíš zďaleka, skrývaš sa vo chvíľach súženia?

Čítať ďalej: Štvrtok, 08. apríla 2010

Piatok, 09. apríla 2010

Všetko to očakáva od Teba, aby si im načas dával pokrm. Keď im ho dávaš, zbierajú; otváraš ruku, nasýtia sa dobrými vecami.

Čítať ďalej: Piatok, 09. apríla 2010

Sobota, 10. apríla 2010

Chodiť slobodne; veď hľadám Tvoje rozkazy.

Čítať ďalej: Sobota, 10. apríla 2010