Slovak Czech English German Polish

Apríl

Štvrtok, 01. apríla 2010

Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ochraňuje!

Register to read more...

Piatok, 02. apríla 2010

Počuj moju modlitbu, ó Hospodine, naslúchaj môjmu volaniu! Nemlč, keď vylievam slzy.

Register to read more...

Sobota, 03. apríla 2010

Boh bude súdiť medzi národmi, prekujú svoje meče na pluhové radlice a svoje oštepy na vinárske nože.

Register to read more...

Nedeľa, 04. apríla 2010

Dobrorečiť budem Hospodinovi v každom čase, nech je chvála o Ňom neprestajne v mojich ústach.

Register to read more...

Pondelok, 05. apríla 2010

V Tvojej ruke je, či učiníš niekoho veľkým a mocným.

Register to read more...

Utorok, 06. apríla 2010

Vľúdna odpoveď odvracia prchkosť, ale urážlivé slovo vzbudzuje hnev.

Register to read more...

Streda, 07. apríla 2010

Môj Duch ostáva medzi vami, nebojte sa!

Register to read more...

Štvrtok, 08. apríla 2010

Ó Hospodine, prečo stojíš zďaleka, skrývaš sa vo chvíľach súženia?

Register to read more...

Piatok, 09. apríla 2010

Všetko to očakáva od Teba, aby si im načas dával pokrm. Keď im ho dávaš, zbierajú; otváraš ruku, nasýtia sa dobrými vecami.

Register to read more...

Sobota, 10. apríla 2010

Chodiť slobodne; veď hľadám Tvoje rozkazy.

Register to read more...

KALENDÁR