Slovak Czech English German Polish

Máj

Sobota, 01. mája 2010

Otváraj svoje ústa za nemého, za právo všetkých slabých.

Register to read more...

Nedeľa, 02. mája 2010

Ach, Hospodine, nech Tvoje ucho pozoruje a Tvoje oči nech sú otvorené, aby si počul modlitbu svojho služobníka, ktorú teraz dňom i nocou prednášam pred Tebou za Tvojich služobníkov.

Register to read more...

Pondelok, 03. mája 2010

Napravte svoje cesty a činy, a dovolím vám bývať na tomto mieste.

Register to read more...

Utorok, 04. mája 2010

Či nie je moje slovo ako oheň – znie výrok Hospodina – a ako kladivo, ktoré rozráža skalu?

Register to read more...

Streda, 05. mája 2010

Uzdrav ma, Hospodine, a budem uzdravený, zachráň ma, a budem zachránený.

Register to read more...

Štvrtok, 06. mája 2010

Nie nám, ó Hospodine, nie nám, ale menu Tvojmu daj česť pre svoju milosť a vernosť!

Register to read more...

Piatok, 07. mája 2010

Hospodin rozhodne v môj prospech. Tvoja milosť trvá na veky; neopusť diela svojich rúk.

Register to read more...

Sobota, 08. mája 2010

Vyvyšujte Hospodina, nášho Boha, a klaňajte sa pred Jeho podnožou; On je svätý!

Register to read more...

Nedeľa, 09. mája 2010

Nezabiješ!

Register to read more...

Pondelok, 10. mája 2010

Myseľ človeka si premyslí cestu, ale Hospodin riadi jeho krok.

Register to read more...

KALENDÁR