Slovak Czech English German Polish

Máj

Sobota, 01. mája 2010

Otváraj svoje ústa za nemého, za právo všetkých slabých.

Čítať ďalej: Sobota, 01. mája 2010

Nedeľa, 02. mája 2010

Ach, Hospodine, nech Tvoje ucho pozoruje a Tvoje oči nech sú otvorené, aby si počul modlitbu svojho služobníka, ktorú teraz dňom i nocou prednášam pred Tebou za Tvojich služobníkov.

Čítať ďalej: Nedeľa, 02. mája 2010

Pondelok, 03. mája 2010

Napravte svoje cesty a činy, a dovolím vám bývať na tomto mieste.

Čítať ďalej: Pondelok, 03. mája 2010

Utorok, 04. mája 2010

Či nie je moje slovo ako oheň – znie výrok Hospodina – a ako kladivo, ktoré rozráža skalu?

Čítať ďalej: Utorok, 04. mája 2010

Streda, 05. mája 2010

Uzdrav ma, Hospodine, a budem uzdravený, zachráň ma, a budem zachránený.

Čítať ďalej: Streda, 05. mája 2010

Štvrtok, 06. mája 2010

Nie nám, ó Hospodine, nie nám, ale menu Tvojmu daj česť pre svoju milosť a vernosť!

Čítať ďalej: Štvrtok, 06. mája 2010

Piatok, 07. mája 2010

Hospodin rozhodne v môj prospech. Tvoja milosť trvá na veky; neopusť diela svojich rúk.

Čítať ďalej: Piatok, 07. mája 2010

Sobota, 08. mája 2010

Vyvyšujte Hospodina, nášho Boha, a klaňajte sa pred Jeho podnožou; On je svätý!

Čítať ďalej: Sobota, 08. mája 2010

Pondelok, 10. mája 2010

Myseľ človeka si premyslí cestu, ale Hospodin riadi jeho krok.

Čítať ďalej: Pondelok, 10. mája 2010