Slovak Czech English German Polish

Jún

Utorok, 01. júna 2010

Daj si pozor a buď pokojný, neboj sa a neklesaj na mysli.

Čítať ďalej: Utorok, 01. júna 2010

Streda, 02. júna 2010

Hospodin zaistí práva svojmu ľudu a zľutuje sa nad svojimi služobníkmi.

Čítať ďalej: Streda, 02. júna 2010

Štvrtok, 03. júna 2010

Nebuď mi ďaleký, blízko je súženie, a pomocníka niet.

Čítať ďalej: Štvrtok, 03. júna 2010

Piatok, 04. júna 2010

Povstaň nám na pomoc, vykúp nás pre svoju milosť!

Čítať ďalej: Piatok, 04. júna 2010

Sobota, 05. júna 2010

Uznávam, že Ty všetko môžeš, a nijaký Tvoj zámer nemožno prekaziť.

Čítať ďalej: Sobota, 05. júna 2010

Nedeľa, 06. júna 2010

Blahoslavení, ktorí zachovávajú právo a činia spravodlivosť v každom čase!

Čítať ďalej: Nedeľa, 06. júna 2010

Pondelok, 07. júna 2010

K Hospodinovi prídu a zahanbia sa všetci, ktorí sa zlostia na Neho.

Čítať ďalej: Pondelok, 07. júna 2010

Utorok, 08. júna 2010

Poďte, pripojme sa k Hospodinovi večnou nezabudnuteľnou zmluvou.

Čítať ďalej: Utorok, 08. júna 2010

Streda, 09. júna 2010

Beda mi, som stratený, lebo som mužom nečistých perí a bývam uprostred ľudu nečistých perí.

Čítať ďalej: Streda, 09. júna 2010

Štvrtok, 10. júna 2010

Jákob povedal: Potom sa vyberieme a pôjdeme do Bételu; tam urobím oltár Bohu, ktorý ma vyslyšal v deň môjho súženia, keď som bol na svojej ceste.

Čítať ďalej: Štvrtok, 10. júna 2010