Slovak Czech English German Polish

Jún

Utorok, 01. júna 2010

Daj si pozor a buď pokojný, neboj sa a neklesaj na mysli.

Register to read more...

Streda, 02. júna 2010

Hospodin zaistí práva svojmu ľudu a zľutuje sa nad svojimi služobníkmi.

Register to read more...

Štvrtok, 03. júna 2010

Nebuď mi ďaleký, blízko je súženie, a pomocníka niet.

Register to read more...

Piatok, 04. júna 2010

Povstaň nám na pomoc, vykúp nás pre svoju milosť!

Register to read more...

Sobota, 05. júna 2010

Uznávam, že Ty všetko môžeš, a nijaký Tvoj zámer nemožno prekaziť.

Register to read more...

Nedeľa, 06. júna 2010

Blahoslavení, ktorí zachovávajú právo a činia spravodlivosť v každom čase!

Register to read more...

Pondelok, 07. júna 2010

K Hospodinovi prídu a zahanbia sa všetci, ktorí sa zlostia na Neho.

Register to read more...

Utorok, 08. júna 2010

Poďte, pripojme sa k Hospodinovi večnou nezabudnuteľnou zmluvou.

Register to read more...

Streda, 09. júna 2010

Beda mi, som stratený, lebo som mužom nečistých perí a bývam uprostred ľudu nečistých perí.

Register to read more...

Štvrtok, 10. júna 2010

Jákob povedal: Potom sa vyberieme a pôjdeme do Bételu; tam urobím oltár Bohu, ktorý ma vyslyšal v deň môjho súženia, keď som bol na svojej ceste.

Register to read more...

KALENDÁR