Slovak Czech English German Polish

Júl

Štvrtok, 01. júla 2010

Ja, Hospodin, som tvoj Boh, ktorý ťa učil byť užitočným, viedol ťa cestou, ktorou máš ísť.

Čítať ďalej: Štvrtok, 01. júla 2010

Piatok, 02. júla 2010

Poznaj a uvidíš, ako neblahé a trpké je, že si opustil Hospodina, svojho Boha, a bázne predo mnou nebolo v tebe.

Čítať ďalej: Piatok, 02. júla 2010

Sobota, 03. júla 2010

Tvoje ruky ma učinili a upevnili; urob ma chápavým, aby som sa naučil Tvojim príkazom.

Čítať ďalej: Sobota, 03. júla 2010

Nedeľa, 04. júla 2010

Hospodin moja sila a môj hrad i moje útočisko v deň súženia!

Čítať ďalej: Nedeľa, 04. júla 2010

Pondelok, 05. júla 2010

Naložím s vami lepšie ako kedykoľvek predtým, a poznáte, že ja som Hospodin.

Čítať ďalej: Pondelok, 05. júla 2010

Utorok, 06. júla 2010

Naozaj v Hospodinovi, našom Bohu, je spása Izraela!

Čítať ďalej: Utorok, 06. júla 2010

Streda, 07. júla 2010

Boh nebies nastolí večné kráľovstvo, ktoré nezahynie a bude trvať naveky.

Čítať ďalej: Streda, 07. júla 2010

Štvrtok, 08. júla 2010

Jeho milosrdenstvo sa nekončí; obnovujú sa každého rána.

Čítať ďalej: Štvrtok, 08. júla 2010

Piatok, 09. júla 2010

Pery kňaza majú zachovávať poznanie a z jeho úst sa čaká náuka, veď je poslom Hospodina mocností.

Čítať ďalej: Piatok, 09. júla 2010

Sobota, 10. júla 2010

Hospodin je hradom utláčanému, je hradom vo chvíľach súženia.

Čítať ďalej: Sobota, 10. júla 2010