Slovak Czech English German Polish

Júl

Štvrtok, 01. júla 2010

Ja, Hospodin, som tvoj Boh, ktorý ťa učil byť užitočným, viedol ťa cestou, ktorou máš ísť.

Register to read more...

Piatok, 02. júla 2010

Poznaj a uvidíš, ako neblahé a trpké je, že si opustil Hospodina, svojho Boha, a bázne predo mnou nebolo v tebe.

Register to read more...

Sobota, 03. júla 2010

Tvoje ruky ma učinili a upevnili; urob ma chápavým, aby som sa naučil Tvojim príkazom.

Register to read more...

Nedeľa, 04. júla 2010

Hospodin moja sila a môj hrad i moje útočisko v deň súženia!

Register to read more...

Pondelok, 05. júla 2010

Naložím s vami lepšie ako kedykoľvek predtým, a poznáte, že ja som Hospodin.

Register to read more...

Utorok, 06. júla 2010

Naozaj v Hospodinovi, našom Bohu, je spása Izraela!

Register to read more...

Streda, 07. júla 2010

Boh nebies nastolí večné kráľovstvo, ktoré nezahynie a bude trvať naveky.

Register to read more...

Štvrtok, 08. júla 2010

Jeho milosrdenstvo sa nekončí; obnovujú sa každého rána.

Register to read more...

Piatok, 09. júla 2010

Pery kňaza majú zachovávať poznanie a z jeho úst sa čaká náuka, veď je poslom Hospodina mocností.

Register to read more...

Sobota, 10. júla 2010

Hospodin je hradom utláčanému, je hradom vo chvíľach súženia.

Register to read more...

KALENDÁR