Slovak Czech English German Polish

September

Streda, 01. septembra 2010

Chváľte Hospodina, všetky národy! A velebte Ho, všetci ľudia!

Čítať ďalej: Streda, 01. septembra 2010

Štvrtok, 02. septembra 2010

Hospodin je so mnou ako mocný hrdina.

Čítať ďalej: Štvrtok, 02. septembra 2010

Piatok, 03. septembra 2010

On bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti.

Čítať ďalej: Piatok, 03. septembra 2010

Sobota, 04. septembra 2010

Pozri, sňal som z teba tvoju vinu a oblečiem ťa do slávnostného rúcha.

Čítať ďalej: Sobota, 04. septembra 2010

Nedeľa, 05. septembra 2010

Nech je požehnané meno Božie od vekov až naveky, lebo Jemu patrí múdrosť i sila!

Čítať ďalej: Nedeľa, 05. septembra 2010

Pondelok, 06. septembra 2010

Poputujú mnohé kmene a povedia: Poďte, vystúpme na vrch Hospodinov k domu Boha Jákobovho. On nás bude učiť svojim cestám, aby sme chodili po Jeho chodníkoch.

Čítať ďalej: Pondelok, 06. septembra 2010

Utorok, 07. septembra 2010

Poznajú, že ja, Hospodin, ich Boh, som s nimi, a že oni, dom Izraela, sú mojím ľudom – znie výrok Hospodina, Pána.

Čítať ďalej: Utorok, 07. septembra 2010

Streda, 08. septembra 2010

Nebuďte teraz tvrdohlaví! Podajte ruku Hospodinovi! Vojdite do Jeho svätyne!

Čítať ďalej: Streda, 08. septembra 2010

Štvrtok, 09. septembra 2010

Tí, čo spásu Tvoju milujú, nech vždy hovoria: Veľký je Hospodin!

Čítať ďalej: Štvrtok, 09. septembra 2010

Piatok, 10. septembra 2010

Hospodin odhalil svoje sväté rameno pred očami všetkých národov a všetky končiny zeme uvidia záchranu nášho Boha.

Čítať ďalej: Piatok, 10. septembra 2010