Slovak Czech English German Polish

Október

Piatok, 01. októbra 2010

Či si si to sám nezapríčinil tým, že si opustil Hospodina, svojho Boha, keď ťa viedol cestou?

Čítať ďalej: Piatok, 01. októbra 2010

Sobota, 02. októbra 2010

Všetko, čo činí Boh, trvá naveky; nič k tomu pridať nemožno a nič nemožno z toho ubrať.

Čítať ďalej: Sobota, 02. októbra 2010

Nedeľa, 03. októbra 2010

Keď som volal, vyslyšal si mi, dodal si odvahy a sily mojej duši.

Čítať ďalej: Nedeľa, 03. októbra 2010

Pondelok, 04. októbra 2010

Nech sa tešia a radujú sa v Tebe všetci tí, čo Ťa hľadajú.

Čítať ďalej: Pondelok, 04. októbra 2010

Utorok, 05. októbra 2010

Hospodinovým podielom je Jeho národ, chránil si ho sťa zrenicu oka.

Čítať ďalej: Utorok, 05. októbra 2010

Streda, 06. októbra 2010

Ak naše viny svedčia proti nám, zasiahni, Hospodine, pre svoje meno.

Čítať ďalej: Streda, 06. októbra 2010

Štvrtok, 07. októbra 2010

Ďakujte Hospodinovi, vzývajte Jeho meno! Hlásajte Jeho skutky medzi národmi!

Čítať ďalej: Štvrtok, 07. októbra 2010

Piatok, 08. októbra 2010

Vetry si robíš poslami a blčiaci oheň sluhami.

Čítať ďalej: Piatok, 08. októbra 2010

Sobota, 09. októbra 2010

Mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa prebudia, jedni na večný život, druhí na hanbu a večné zavrhnutie.

Čítať ďalej: Sobota, 09. októbra 2010

Nedeľa, 10. októbra 2010

Nech je vaše srdce celé oddané Hospodinov, nášmu Bohu.

Čítať ďalej: Nedeľa, 10. októbra 2010