Slovak Czech English German Polish

Október

Piatok, 01. októbra 2010

Či si si to sám nezapríčinil tým, že si opustil Hospodina, svojho Boha, keď ťa viedol cestou?

Register to read more...

Sobota, 02. októbra 2010

Všetko, čo činí Boh, trvá naveky; nič k tomu pridať nemožno a nič nemožno z toho ubrať.

Register to read more...

Nedeľa, 03. októbra 2010

Keď som volal, vyslyšal si mi, dodal si odvahy a sily mojej duši.

Register to read more...

Pondelok, 04. októbra 2010

Nech sa tešia a radujú sa v Tebe všetci tí, čo Ťa hľadajú.

Register to read more...

Utorok, 05. októbra 2010

Hospodinovým podielom je Jeho národ, chránil si ho sťa zrenicu oka.

Register to read more...

Streda, 06. októbra 2010

Ak naše viny svedčia proti nám, zasiahni, Hospodine, pre svoje meno.

Register to read more...

Štvrtok, 07. októbra 2010

Ďakujte Hospodinovi, vzývajte Jeho meno! Hlásajte Jeho skutky medzi národmi!

Register to read more...

Piatok, 08. októbra 2010

Vetry si robíš poslami a blčiaci oheň sluhami.

Register to read more...

Sobota, 09. októbra 2010

Mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa prebudia, jedni na večný život, druhí na hanbu a večné zavrhnutie.

Register to read more...

Nedeľa, 10. októbra 2010

Nech je vaše srdce celé oddané Hospodinov, nášmu Bohu.

Register to read more...

KALENDÁR