Slovak Czech English German Polish

November

Pondelok, 01. novembra 2010

Blízky je Hospodin tým, čo sú skrúšené srdca.

Čítať ďalej: Pondelok, 01. novembra 2010

Utorok, 02. novembra 2010

Vylievala som si dušu pred Hospodinom.

Čítať ďalej: Utorok, 02. novembra 2010

Streda, 03. novembra 2010

Hospodin bude tvojou nádejou.

Čítať ďalej: Streda, 03. novembra 2010

Štvrtok, 04. novembra 2010

Bohu milou obeťou je duch skrúšený; Ty, Bože, nepohŕdaš srdcom skrúšeným a zdrveným.

Čítať ďalej: Štvrtok, 04. novembra 2010

Piatok, 05. novembra 2010

Boh im spôsobil radosť. Aj ženy a deti sa radovali a prejavy radosti Jeruzalema sa ozývali naďaleko.

Čítať ďalej: Piatok, 05. novembra 2010

Sobota, 06. novembra 2010

Pokorili sme sa pred svojím Bohom a vyprosili si od Neho priaznivú cestu.

Čítať ďalej: Sobota, 06. novembra 2010

Nedeľa, 07. novembra 2010

Spievajte Hospodinovi novú pieseň; Jeho chvála siaha až po koniec zeme.

Čítať ďalej: Nedeľa, 07. novembra 2010

Pondelok, 08. novembra 2010

I budú pokojne bývať, lebo On bude veľký až do končín zeme.

Čítať ďalej: Pondelok, 08. novembra 2010

Utorok, 09. novembra 2010

Hospodin pozná ľudské myšlienky; sú len dych.

Čítať ďalej: Utorok, 09. novembra 2010

Streda, 10. novembra 2010

Vskutku, Ty si Boh, ktorý sa skrýva, Spasiteľ, Boh Izraela.

Čítať ďalej: Streda, 10. novembra 2010