Slovak Czech English German Polish

November

Pondelok, 01. novembra 2010

Blízky je Hospodin tým, čo sú skrúšené srdca.

Register to read more...

Utorok, 02. novembra 2010

Vylievala som si dušu pred Hospodinom.

Register to read more...

Streda, 03. novembra 2010

Hospodin bude tvojou nádejou.

Register to read more...

Štvrtok, 04. novembra 2010

Bohu milou obeťou je duch skrúšený; Ty, Bože, nepohŕdaš srdcom skrúšeným a zdrveným.

Register to read more...

Piatok, 05. novembra 2010

Boh im spôsobil radosť. Aj ženy a deti sa radovali a prejavy radosti Jeruzalema sa ozývali naďaleko.

Register to read more...

Sobota, 06. novembra 2010

Pokorili sme sa pred svojím Bohom a vyprosili si od Neho priaznivú cestu.

Register to read more...

Nedeľa, 07. novembra 2010

Spievajte Hospodinovi novú pieseň; Jeho chvála siaha až po koniec zeme.

Register to read more...

Pondelok, 08. novembra 2010

I budú pokojne bývať, lebo On bude veľký až do končín zeme.

Register to read more...

Utorok, 09. novembra 2010

Hospodin pozná ľudské myšlienky; sú len dych.

Register to read more...

Streda, 10. novembra 2010

Vskutku, Ty si Boh, ktorý sa skrýva, Spasiteľ, Boh Izraela.

Register to read more...

KALENDÁR