Slovak Czech English German Polish

December

Streda, 01. decembra 2010

Toho dňa sa otvoria tvoje ústa, budeš hovoriť s utečencom, nebudeš už nemý.

Čítať ďalej: Streda, 01. decembra 2010

Štvrtok, 02. decembra 2010

O Hospodinovej milosti chcem spievať naveky, ústami ohlasovať Tvoju vernosť z rodu na rod.

Čítať ďalej: Štvrtok, 02. decembra 2010

Piatok, 03. decembra 2010

Ak im predpíšem množstvo príkazov, len za cudzie ich pokladajú.

Čítať ďalej: Piatok, 03. decembra 2010

Sobota, 04. decembra 2010

Ty si mi býval pomocou, nezavrhni a neopusť ma, ó Bože mojej spásy!

Čítať ďalej: Sobota, 04. decembra 2010

Nedeľa, 05. decembra 2010

Mnoho rečí nie je bez viny, kto si však ovláda svoje pery koná rozumne.

Čítať ďalej: Nedeľa, 05. decembra 2010

Pondelok, 06. decembra 2010

Hospodinove nariadenia sú pravdou, potešujú srdce.

Čítať ďalej: Pondelok, 06. decembra 2010

Utorok, 07. decembra 2010

Každá cesta človeka správnou zdá sa vo vlastných očiach, ale Hospodin skúma srdcia.

Čítať ďalej: Utorok, 07. decembra 2010

Streda, 08. decembra 2010

Zaradujem sa nad svojím ľudom, a nebude v ňom už počuť hlas plaču.

Čítať ďalej: Streda, 08. decembra 2010

Štvrtok, 09. decembra 2010

Ty si mi clonou, štítom; na Tvoje slovo čakávam.

Čítať ďalej: Štvrtok, 09. decembra 2010

Piatok, 10. decembra 2010

Ani chudobu ani bohatstvo mi nedávaj, poskytni mi toľko chleba, koľko potrebujem.

Čítať ďalej: Piatok, 10. decembra 2010