Slovak Czech English German Polish

December

Streda, 01. decembra 2010

Toho dňa sa otvoria tvoje ústa, budeš hovoriť s utečencom, nebudeš už nemý.

Register to read more...

Štvrtok, 02. decembra 2010

O Hospodinovej milosti chcem spievať naveky, ústami ohlasovať Tvoju vernosť z rodu na rod.

Register to read more...

Piatok, 03. decembra 2010

Ak im predpíšem množstvo príkazov, len za cudzie ich pokladajú.

Register to read more...

Sobota, 04. decembra 2010

Ty si mi býval pomocou, nezavrhni a neopusť ma, ó Bože mojej spásy!

Register to read more...

Nedeľa, 05. decembra 2010

Mnoho rečí nie je bez viny, kto si však ovláda svoje pery koná rozumne.

Register to read more...

Pondelok, 06. decembra 2010

Hospodinove nariadenia sú pravdou, potešujú srdce.

Register to read more...

Utorok, 07. decembra 2010

Každá cesta človeka správnou zdá sa vo vlastných očiach, ale Hospodin skúma srdcia.

Register to read more...

Streda, 08. decembra 2010

Zaradujem sa nad svojím ľudom, a nebude v ňom už počuť hlas plaču.

Register to read more...

Štvrtok, 09. decembra 2010

Ty si mi clonou, štítom; na Tvoje slovo čakávam.

Register to read more...

Piatok, 10. decembra 2010

Ani chudobu ani bohatstvo mi nedávaj, poskytni mi toľko chleba, koľko potrebujem.

Register to read more...

KALENDÁR