Slovak Czech English German Polish

Streda, 05. januára 2011

Preto Ťa budem oslavovať medzi národmi a ospevovať Tvoje meno, Hospodine. V posledný deň stvoril Pán Boh živé tvory rozličného druhu a nakoniec učinil človeka na Svoj obraz. Stvorenie bolo dokončené. A bolo to veľmi dobré. Čo nasledovalo? Odpočinok. Hospodin Boh, Všemohúci Boh a Pán, odpočíval. Siedmy deň trávil odpočinkom a v spoločenstve so Svojím stvorením. Je pre mňa vždy úžasné počúvať nás, ľudí, a naše výhovorky, prečo nemáme čas na oddych. Nemôžeme ísť na biblickú hodinu, na stretnutie kresťanov, nemáme čas na modlitby a čítanie Božieho Slova, nestíhame každú nedeľu bohoslužby. Naša práca, naše koníčky, my sami sme dôležití a odpočinok s Pánom je luxus, ktorý si nemôžeme dovoliť. Svätý Boh nám však dal príklad, požehnal a posvätil jeden deň nielen pre odpočinok, ale aj pre spoločenstvo s Ním. On mal a má čas pre nás. Chce nás, naše dni, našu prácu, našu rodinu požehnať a posvätiť. Mnohokrát nestíhame a nevládzeme práve preto, lebo si neodpočinieme pri svojom Otcovi a nenačerpáme od Neho silu a múdrosť. Ak sme však v Boží deň odpočívali s Pánom, ak každý deň máme kúsok času na spoločenstvo s Ním na modlitbe a pri Božom Slove, iste vždy všetko zvládneme v Jeho moci (Iz 40,28-29).