Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 06. januára 2011

Pohltená bude smrť naveky. Je veľa ľudí, ktorí povedia: „Uverím, keď uvidím. Ukáž mi Boha a ja Ho budem nasledovať.“ Je tu pre nich úžasná správa. Boha síce nemôžeme vidieť, ale niekto, kto Ho videl, kto Ho pozná, kto s Ním má ten najužší vzťah, prišiel medzi nás. Prišiel, aby podal správu o Bohu. Aby nám ukázal Jeho lásku. A nielen to. Veď poznať Božiu lásku a nemôcť byť pri Ňom, by bolo hrozné. No vďaka Božiemu Synovi, ktorý zomrel miesto nás, sme získali milosť nad milosť. Amnestiu. On zobral na seba to, čo nás od Boha oddeľuje – naše hriechy, neveru a neposlušnosť a dal nám Svoju spravodlivosť, aby sme mohli k Bohu prísť. Byť Jeho deťmi, mať Jeho radosť i pokoj. To je tá najlepšia správa! Ján Krstiteľ o tom svedčil v Izraeli, evanjelista Ján všetkým ľuďom, lebo celým svojím srdcom uverili v Božiu lásku, v Pána Ježiša Krista. A predsa je na svete tak mnoho ľudí, ktorí o tom nevedia, ktorí nevidia Boha, sú ďaleko od Neho. Kto im bude dnes svedčiť, kto im povie o jednorodenom Božom Synovi? Hľadajú sa svedkovia, ľudia, ktorí v tomto svete budú podávať správu o Bohu, ktorí Ho urobia známym pre svet. Budeš to ty? Buďme to my všetci a prinášajme do tmy tohto sveta svetlo Božej milosti!