Slovak Czech English German Polish

Piatok, 07. januára 2011

Predivne dokáž svoju milosť, záchranca tých, čo sa pred protivníkmi utiekajú pod Tvoju pravicu. Keď sa povie rajská záhrada, väčšina z nás si predstaví tropický prales, v ňom množstvo zelene, zvierat a mnoho ovocia, za ktorými sa stačí len natiahnuť a ono nám samo padne do rúk. A človek sa v tom raji len prechádza a tancuje. Bolo to naozaj tak? Záhrada, ktorú vysadil Hospodin, Boh, pre človeka, bola naozaj prekrásna. Krajšia, ako si vieme predstaviť. No človek tam nebol postavený preto, aby ležal, prechádzal sa a spal, ale preto, aby ju obrábal a strážil. Keď som si hľadala synonymá k slovu „obrábať“, našla som „kultivovať“, „gazdovať“. Človek má teda svet, ktorý mu Boh dal, obhospodarovať, kultivovať a strážiť ho. Nielen brať, nielen prijímať. -- Pred časom sme si s deťmi čítali príbeh futbalistu, Zee Roberta. Ako malý chlapec sa rozhodol, že nechce byť len divákom na tribúne, ale hráčom na ihrisku. Keď sa neskôr stal veriacim človekom, bolo jeho rozhodnutie rovnaké. Nechcel byť divákom, chcel byť tým, kto slúži a pracuje. Chceme to aj my? Pán Boh to tak naplánoval na počiatku sveta. Chcel, aby Jeho deti pracovali, slúžili, menili veci okolo seba k dobrému a aby boli strážcami, ochrancami pred zlým. Máme pred sebou opäť celý rok a môžeme kúsok tohto raja, kúsok Božieho kráľovstva priniesť na túto zem. Môžeme svoje ruky priložiť k práci a aktívne slúžiť svojmu Bohu i svetu okolo nás. A vtedy aj my zažijeme tú radosť a ten pokoj, ktorý v raji prežívali prví ľudia.