Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 10. januára 2011

Aby všetky národy zeme poznali, že On, Hospodin, je Boh, a nikto iný. V dnešnom biblickom texte nachádzame jednu z najdôležitejších otázok nášho života: „Kde si, Adam (človek)?“ Dve slová, ktoré nás majú vnútorne zorientovať a predovšetkým nám majú pomôcť pomenovať náš vzťah k Tomu, ktorý sa nás chce touto otázkou bytostne dotknúť. Stvoriteľ hľadá Svoje stvorenie. Je to hlas láskavého, hľadajúceho Otca. Hľadá dieťa, ktoré svojím útekom rieši najväčší problém života – problém zlyhania, neposlušnosti a nahoty. „Kde si?“, to je otázka dnešného rána, týždňa, mesiaca, roka, života. Kde si, človeče, vo svojom vzťahu k Otcovi? Kde si ako manžel vo vzťahu k manželke? Kde si ako rodič vo vzťahu k svojim deťom, kde si ako priateľ, spolupracovník v zbore atď.? Vo všetkých týchto rovinách života je potrebné pýtať sa: kde, kedy a ako sme zlyhali, sklamali, oklamali? Útek od tejto otázky nám nepomôže, ba dokonca nepomôže ani skrývanie sa pred ňou, ona si nás totiž vždy nájde, lebo Ten, kto ju kladie, nás pozná. Pozná naše zlyhania a čaká na našu úprimnú odpoveď. Kto je zodpovedný za náš nelichotivý stav nahoty, prázdnoty v srdci, rodine, zbore, cirkvi? Eva, had, farár, sused, deti, spoločnosť? Tou úprimnou odpoveďou je: „Moje zlyhanie, Pane“. Kiež by sme dnes vedeli zo skrytosti svojich zlyhaní odpovedať na Otcovu otázku „kde si?“ kajúcim – „tu som“, nahý pred Tebou!