Slovak Czech English German Polish

Streda, 12. januára 2011

Veril som, preto som hovoril: Som veľmi pokorený! Hriech pôsobí v živote človeka vždy v dvoch rovinách – narúša vzťah k Bohu a narúša vzťahy medzi ľuďmi. Celá tretia kapitola hovorí do dôsledkov o prvej rovine, ako bol zlomený a pokrivený vzťah človeka k Bohu. Štvrtá kapitola zase hovorí o ovocí hriechu medzi dvoma bratmi. V duchovnom živote totiž platí jedná dôležitá zákonitosť. To, čo sa v našom srdci odohráva vo vzťahu k Bohu, má vždy svoje pokračovanie vo vzťahu k blížnemu. Keď sa človek vo vzťahu k Bohu snažil o nezávislosť a samostatnosť, vo vzťahu k blížnemu sa prejaví ako veľký sebec (egoista). Dve strany tej istej mince života. U Adamov sa narodili dvaja chlapci, jeden silný, druhý slabý. Jeden bol roľníkom, teda bol to muž pokroku, druhý bol pastierom, teda žil v každodennej závislosti od svojho Tvorcu. No nie ich zamestnanie ukázalo, čo bolo v ich srdci. Túto skutočnosť odhalila až chvíľa, kedy bolo potrebné obetovať. Jeden venuje Bohu to najlepšie zo svojho stáda, druhý v sebeckosti necháva to najlepšie pre seba a Bohu venuje všetko ostatné. Dva typy darov sú vyjadrením ovocia ich vzťahu k Bohu. Obaja prinášajú obeť, navonok vyzerá všetko v náboženskom poriadku, ale ich motivácia obetovať je diametrálne odlišná. Jeden dáva z lásky a vďačnosti, druhý z povinnosti. A tu pohliadol Boh. Ten, ktorý vidí nielen navonok, ale aj do srdca. Prijíma to, čo je obetované z lásky. V Kainovom srdci spôsobilo toto prijatie hnev, závisť a napokon smrť. Vo chvíli, keď bol Ábel prijatý Bohom, zomrel v sebeckom srdci svojho brata. Kain nezniesol vedľa seba Bohom prijatého a požehnaného. Tým vražedným hosťom pri Kainových dverách srdca teda bola závisť a sebeckosť, nám ľuďom taká vlastná a každodenne na nás číhajúca ako hladný a nenažraný túlavý pes. Stačí len pootvoriť dvere a on si už nájde cestu do tvojho srdca. Božou milosťou je, že pred dverami stojí ešte aj iný Hosť, ktorý klope a čaká na pohyb kľučky zvnútra. Ten prichádza nie so zamračenou, ale s láskavou tvárou. Kto bude dnes prebývať v našom vnútri? Pred dverami čakajú vždy dvaja hostia.