Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 13. januára 2011

Vznes sa, ó Hospodine, svojou silou! Ospevovať a oslavovať chceme Tvoju moc. I dnes nám na začiatku textu rezonuje otázka: „Kde?“ Dnes sa Boh nepýta Adama, ale Kaina: „Kde je tvoj brat?“ Boh hľadá človeka tak, že pri ňom hľadá brata. Kain na túto Božiu otázku odpovedá klamstvom: „Neviem, či som ja strážcom svojho brata?“ Adam po páde odpovedal výhovorkou, Kain po vražde vedome a drzo klame. Aj takto rastie nádor hriechu v srdci. Adam sa skrýva, Kain sa vysmieva – „či som ja strážcom“, toho, ktorý bol strážcom oviec? Nie som predsa za neho zodpovedný. A tu je koreň vraždy Ábela. Ešte skôr ako Kainovi začal Ábel prekážať, prestalo mu na ňom záležať. Skôr ako príde hnev a závisť, skôr ako sa siahne po noži alebo puške, prichádza do srdca človeka ľahostajnosť a nezáujem. Áno aj ľahostajnosť a nevšímavosť zabíja. Ak „je mi niekto v živote ukradnutý“, keď mu nedokážem podať ruku, keď ho nepozdravím a idem ľahostajne ďalej, práve vtedy prichádza nebezpečenstvo, ktoré sa veľmi rýchlo môže zmeniť na životnú tragédiu. Netrúfam si odhadnúť, koľko Ábelov sme v živote za sebou zanechali. Mnoho ľudí sme možno vedome odstrčili, aby sme sami mohli ísť dopredu. Toto všetko zanecháva v ľudských životoch trvalé následky a bolesť. Človek, ktorý bol stvorený pre spoločenstvo, sa stáva tulákom a bludárom, bez domova, bez pokoja, bez cieľa, ktorým je život pred Božou tvárou. Čím ďalej od Božej tváre, tým bližšie k smrti. Boh sa aj nás dnes pýta: „Kde je tvoj brat?“ – bytosť, ktorú som stvoril a ktorá nesie Môj obraz? Bytosť, ktorú si ty svojim hnevom zabil, ale Ja som za ňu položil Svoj život a vylial Svoju krv? Kain býval v krajine vyhnancov (Nód), Kristus nás pozýva do spoločenstva pútnikov. On nás navrátil pred Otcovu tvár, dal nám znamenie večnosti a s ním nám daroval aj brata a sestru vo viere. Pri kom stojíme ako „bodyguardi“ života?