Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 17. januára 2011

Eliáš povedal: Dokedy budete krívať na obe strany? Ak je Hospodin Bohom, nasledujte Ho. Ak Baal, nasledujte toho. Prečítali sme si záznam o nepredstaviteľne gigantickej celosvetovej katastrofe, ktorá nastala po tom, čo Boh zavrel dvere korábu. Keď Pán Boh zatvorí dvere, tak už je skutočne neskoro, už je len doba súdu. Už nemožno nič zmeniť, nič napraviť nemožno dobehnúť zameškané, povedať nepovedané. O zatvorení dverí hovorí varovné slová aj Pán Ježiš (Mat. 25,10, Luk.13,24-25). -- V Nóachovej dobe Boh potrestal všetkých bezbožníkov a zachránil jediného spravodlivého (s jeho rodinou). Na golgotskom kríži zomrel, bol potrestaný, jeden Spravodlivý (jediný skutočne bezhriešny a svätý) – Pán Ježiš Kristus, aby Jeho obeťou mohli byť zachránení všetci hriešnici. Na Ňom spočinuli „vody” Božieho súdu a On – vzkriesený živý Boh – sa stal „korábom záchrany”. To je nepredstaviteľne veľká a nepochopiteľná Božia ponuka milosti a záchrany aj pre nás. Dvere tejto Božej milosti sú ešte otvorené – Božia ponuka trvá. Vieme však, že raz sa táto doba milosti skončí. Raz sa skončí aj pre celý svet, avšak pre každého z nás sa môže skončiť kedykoľvek. Nepremeškajme čas otvorených dverí na Božom korábe záchrany! Pozvanie Pána Ježiša platí aj pre Teba aj pre mňa.