Slovak Czech English German Polish

Utorok, 18. januára 2011

Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou, a svojou silou obdar svojho sluhu. Počas dlhých tmavých dní, keď vonku besneli nepredstaviteľné živly, a potom počas niekoľkých mesiacov „pokojnej” plavby v zatvorenom korábe, mohol mať Nóach a jeho rodina oprávnene dojem, že Boh na nich zabudol. Pán Boh svojim verným niekedy „daruje” aj takéto ťažké obdobia (pozri Žalm 10). Možno aj teraz niekto z nás alebo okolo nás prechádza takýmto obdobím. Nech je pre nás toto slovo povzbudením. „Boh sa rozpomenul”, On nezabudol natrvalo. -- Nóach bol trpezlivý, keď sa snažil zistiť, ako to vonku vyzerá. Vedel aj čakať. Pán Boh aj našu ťažkú situáciu môže zmeniť, ale aj od nás očakáva trpezlivosť a dôveru v Neho. Učme sa aj čakať – očakávať na Neho! Čerstvý olivový list bol pre Nóacha znamením novej nádeje. Nech je Božie Slovo pre nás takýmto olivovým listom, spoľahlivým znamením a uistením, že Boh na nás nezabudol a že On má všetko pod kontrolou. A pozor: sme to my, kto má sklon zabúdať na Pána Boha! Prežívajme naše dni v neustálom kontakte s Ním a očakávajme s dôverou na Neho!