Slovak Czech English German Polish

Streda, 19. januára 2011

Na Bohu spočíva moja spása, moja česť. Vysychanie zeme trvalo dlho a Nóach – hoci videl, že povrch zeme už obschol – čakal na Boží pokyn (takmer dva mesiace!). V Nóachovom „životopise” nemôžeme nevidieť charakteristické skutočnosti: ako Boh povedal, tak Nóach urobil. Všetky dôležité kroky vo svojom živote robil na základe Božieho Slova. To je veľmi dobrý model – vzor aj pre formovanie nášho životného štýlu (nezabúdajme, že žijeme v dobe, ktorá sa až príliš podobá tej, v ktorej žil Nóach – pred potopou). Prvá vec, ktorú robí Nóach na „novej zemi” je, že stavia oltár Hospodinovi a obetuje. Prečo sa neponáhľa postaviť najskôr dom pre seba a rodinu? My by sme sa asi snažili zabezpečiť najskôr seba, nie? Asi sme však zabudli, že o Nóachovi je na začiatku jeho životopisu napísané: „Nóach chodieval s Bohom” (táto charakteristika ma priam fascinuje). Skúsme si spomenúť: Čo zvykneme urobiť my ako prvú vec, keď prídeme domov (alebo niekde inde) po dlhej ceste? Nezabudneme „postaviť oltár a obetovať”? V Nóachovom živote bol na prvom mieste Boh a Jemu v prvom rade patrí chvála, úcta, oslava a poďakovanie (Žid.13,15). Ak si osvojíme životný štýl, aký mal Nóach, aj my sa budeme môcť tešiť z nádherných Božích sľubov (v. 21, 22).