Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 20. januára 2011

Kto utláča slabého, tupí jeho Tvorcu, ctí Ho však, kto sa zmilúva nad chudobnými. Pán Boh dáva Nóachovi a jeho potomkom svoje požehnanie pre život na „novej” (zásadne zmenenej) Zemi. Dáva aj základné pokyny, čo robiť a čoho sa varovať. Dôrazne pripomína, že ľudský život si treba vážiť a treba pamätať, že sme boli stvorení na Boží obraz. V našom blížnom – človeku, máme vidieť obraz jeho Tvorcu. Keď vidíme okolo seba pekné „Božie obrazy” (pekných ľudí) nezabúdajme chváliť ich „autora” – Toho, kto ich utvoril. -- Pán Boh následne uzatvára s Nóachom a jeho potomstvom zvláštnu zmluvu. V tejto zmluve sa Boh jednostranne zaväzuje, že takú potopu, ktorá by zničila všetko živé na zemi, už nedopustí. A Svoj záväzok nepodmieňuje žiadnymi zásluhami zo strany Svojho stvorenstva. Pán Boh však pripravil ešte zvláštnejšiu a obdivuhodnejšiu – Novú Zmluvu. A opäť Svojmu stvorenstvu vychádza – jednostranne – v ústrety. Ponúka nám možnosť, stať sa milovanými Božími deťmi, očistenými od všetkých nečistôt a hriechov, mať Boží zákon vo svojich srdciach s túžbou žiť Jemu na slávu. Za toto (a mnoho ďalšieho) zaplatil Pán Ježiš (nie my!) Svojou svätou krvou zmluvy (Mat 26,28, Žid 8. a 9. kap.). Nepohrdnime takouto vzácnou a skutočne výnimočnou ponukou! Všetky poistné a iné zmluvy celého sveta oproti tejto zmluve nie sú ničím. Prijali sme ju?