Slovak Czech English German Polish

Sobota, 22. januára 2011

Hospodin právo miluje. Musel Pán Boh tak radikálne zasahovať? Čo bolo na tom – čo ľudia vtedy robili – vlastne zlé? Určite nie to, že pracovali – stavali. Pán Boh však už mal s ľuďmi svoje skúsenosti. -- Ak si spomenieme, aké pokyny dal Nóachovi a jeho potomkom, tak tam nájdeme aj príkazy: „... množte sa a naplňte zem!” a „...hýbte sa na zemi...” Boh stvoril celú zem pre ľudí. Nechcel, aby sa koncentrovali len na jednom mieste, ale aby sa rozišli po celej zemi. Čo si však povedali ľudia? „...vystavme si mesto a vežu..., tak si urobíme meno, aby sme neboli roztratení po celej zemi.” Realitou je, že sú to práve veľké mestá, ktoré sú zdrojom násilností, organizovaného zločinu, drogovej a inej kriminality a často sú súčasne koncentráciou otrasnej biedy a chudoby. -- Spomeňme si však aj na iný – podobný Boží zásah. Keď cirkev v Jeruzaleme rástla počtom, akosi pozabudli na misijný príkaz Pána Ježiša: „Choďte do celého sveta...” Vtedy Pán Boh dopustil veľké prenasledovanie, takže sa veriaci rozpŕchli – a konečne začali robiť misiu, zvestovať evanjelium. -- A ešte jedna vec: Ak si v zboroch, či cirkvi prestávame navzájom rozumieť (v. 7), tak sa vážne zamyslime, či si – tým, čo robíme – nechceme aj my len „urobiť meno” a či nestaviame „mesto a vežu”, ktorá sa Pánu Bohu nepáči!