Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 24. januára 2011

Takí, čo sú zďaleka, prídu a budú stavať chrám Hospodinov. Pavol píše ako neznámy neznámym, a preto chce svoju zvesť bližšie predstaviť. Odkiaľ pochádza zvesť, ktorú zvestuje? (v.1) Evanjelium nie je jeho. Je to zvesť, za ktorou stojí Boh. Jadrom jeho zvesti je dobrá správa od Boha pre človeka. Dobrá správa o Kristovi. Ten, ktorý kedysi žil v Palestíne, je Pánom celého vesmíru. Seba označuje za sluhu, Ježišovho otroka a povolaného apoštola. On je poslaný niesť evanjelium (v.5). A poslaním evanjelia je záchrana človeka. Rímski kresťania to vedeli, a preto ich označuje tromi prívlastkami: milovaní Boží, povolaní, svätí. Toto sú dejiny ich i našej záchrany. Boh nás miluje a vďaka tejto láske sa v Božom srdci zrodil plán záchrany aj pre teba. Si nielen Bohom milovaný, ale si aj Bohom volaný. Lebo každý človek sa nachádza na ceste proti Bohu a od Boha. Preto sme volaní k viere v Ježiša. Tretím prívlastkom je, že sme svätí. Svätosť sa nezačína tým, čo my robíme pre Boha, ale tým, čo Boh urobil pre nás. Svätosť, to nie je uznanie tvojej duchovnej kvality ani ocenenie tvojej mravnosti. To je konštatovanie dôležitej skutočnosti, že patríš Bohu. Toto sú duchovné dejiny každého kresťana. A takýto človek prežije zázrak milosti a pokoja.