Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 27. januára 2011

Samuel povedal: Vy ste síce spáchali všetko toto zlo, avšak teraz neodstupujte od Hospodina. Ale odstúp odo mňa to, aby som hrešil proti Hospodinovi tým, žeby som sa prestal modliť za vás. Včera sme čítali správu o stave sveta. Mnohí, keď počuli ako apoštol Pavol hodnotí stav spoločnosti, vrelo s ním súhlasili. A mysleli si, že v Pavlovi našli svojho spojenca, ale hlboko sa mýlili. Aj pre týchto dobrých a slušných ľudí má Pavol zlú správu: Pokrytectvo dobrých je odhalené. Pavol hovorí, že medzi tými, ktorí také veci robia a medzi tými, ktorí ich odsudzujú, v podstate nie je rozdiel. Jedni i druhí sú na tom pred Bohom rovnako. Prečo? Pretože tí, ktorí druhých odsudzujú, sami robia to isté. Pavol totiž používa Kristovu definíciu hriechu. Ježiš ukázal, že všetko zlo ma pôvod v našom vnútri. A preto už aj naše postoje a myšlienky sú previnením. Zlo je v nás rovnako prítomné ako v tých, ktorí to zlo uskutočnia a prevedú v čin. V Božích očiach sa myšlienka rovná činu. Pavlovi poslucháči delili ľudí na dobrých a zlých, ale Božie Slovo delí ľudí na kajúcnych a nekajúcnych. Tieto dve skupiny majú niečo spoločné, obidve skupiny odsudzujú zlo. No zatiaľ čo nekajúcny odsudzuje zlo u druhých, kajúcny ho odsudzuje u seba. Tí prví súdia druhých svojím pohľadom. Tí druhí súdia seba Božím pohľadom. Tento dnešný text nás vyzýva k tomu, aby sme vystúpili zo zástupu „dobrých“ a aby sme sa zaradili do zástupu kajúcnych.