Slovak Czech English German Polish

Február

Utorok, 01. februára 2011

Pozdvihnime srdcia i ruky k Bohu na nebesiach!

Čítať ďalej: Utorok, 01. februára 2011

Streda, 02. februára 2011

Keď som hľadal aspoň jedného muža spomedzi nich, schopného vystavať múr a postaviť sa do trhliny pred moju tvár za krajinu, aby nebola zničená, nenašiel som ho.

Čítať ďalej: Streda, 02. februára 2011

Štvrtok, 03. februára 2011

Hospodin povedal Izákovi: Požehnané budú v tvojom potomstve všetky národy zeme.

Čítať ďalej: Štvrtok, 03. februára 2011

Piatok, 04. februára 2011

Prezrime a preskúmajme svoje cesty a navráťme sa k Hospodinovi!

Čítať ďalej: Piatok, 04. februára 2011

Sobota, 05. februára 2011

Lepšie je byť trpezlivý ako byť udatným, lepšie je ovládať sa, ako zaujať mesto.

Čítať ďalej: Sobota, 05. februára 2011

Nedeľa, 06. februára 2011

Prečo si ťažkáte na mňa? Všetci ste sa mi spreneverili – znie výrok Hospodina.

Čítať ďalej: Nedeľa, 06. februára 2011

Pondelok, 07. februára 2011

Boh, ktorý ma opásal silou.

Čítať ďalej: Pondelok, 07. februára 2011

Utorok, 08. februára 2011

Nech nikto nemá strach.

Čítať ďalej: Utorok, 08. februára 2011

Streda, 09. februára 2011

Ponechám uprostred teba ľud biedny a chatrný, i budú hľadať útočisko v mene Hospodinovom.

Čítať ďalej: Streda, 09. februára 2011

Štvrtok, 10. februára 2011

Jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja.

Čítať ďalej: Štvrtok, 10. februára 2011