Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 03. februára 2011

Hospodin povedal Izákovi: Požehnané budú v tvojom potomstve všetky národy zeme. Aj náhodný čitateľ Biblie čoskoro objaví skutočnosť, že viera má kľúčový význam. Najmä, ak natrafí na výroky, ako: „...všetko, čo nie je z viery, je hriech“ (R 14,23), „bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu“ (Žid 11,6). Všetci sme zajedno v tom, aké dôležité je žiť vo viere. Ako to však uskutočniť? -- Vieru by sme mohli prirovnať k automobilovej spojke. Predstavte si, že máte nové auto a chcete ma v ňom povoziť. Letíme diaľnicou a ja zrazu zvolám: „Neuveriteľné! To je ale spojka! Ohromná spojka!“ Spojka? Asi by ste si pomysleli, že som hlupák a vôbec nerozumiem autám. Nemám predsa obdivovať spojku, ale silu motora. Sila nie je v spojke, tá len prenáša silu motora na kolesá. Tak je to aj s vierou – je spojkou. Vo viere samotnej niet sily. Tou silou je Boh! Viera je len spojivom medzi Bohom a človekom. Preto nie je dôležitá veľkosť viery. Moja viera nie je silná, silný je Boh. Keď máte silného Boha, nepotrebujete veľa viery – stačí horčičné zrno. Len toľko, aby ste dôverovali Jeho Slovu (L 17,6). (Podľa Bob George: Radostné kresťanstvo).