Slovak Czech English German Polish

Sobota, 05. februára 2011

Lepšie je byť trpezlivý ako byť udatným, lepšie je ovládať sa, ako zaujať mesto. Apoštol tušil, že občas budeme pochybovať o Božej láske. Že na ceste životom prídu chvíle, v ktorých sa nám bude zdať, že Boh je ďaleko, že na nás zabudol, že sme pre Neho bezvýznamní, že sa stará o iných, lepších, zbožnejších a podobne. Satan veľmi rád využíva práve takéto a podobné slová, aby spochybnil našu vieru. Práve preto nám apoštol predkladá priamo rukolapný dôkaz Božej lásky, ktorý nič a nikto nemôže spochybniť. Boh dokazuje svoju lásku tým, že Kristus umrel za nás vtedy, keď sme boli ešte hriešni. Veľký piatok je dôkaz, veľkonočné ráno je dôkaz (1Kor 15,3-4). Lepší dôkaz nepotrebujeme. Je to jednoduché a presvedčivé. Nemusím pochybovať o Božej láske, o Jeho osobnom vzťahu ku mne, o Jeho osobnom záujme o mňa. Boh ho prejavil na Veľký Piatok. To je dôvod, ktorým sa môžeme potešovať a chváliť v každej situácii. Môžeme sa chváliť aj naším Bohom, pretože na Ňom niet chyby, Jeho láska je bez premeny. -- Toto posilňuje našu vieru viac, ako čokoľvek iné, to ma každý deň vedie k oslave nášho Boha.